2022-10-31

Priprava kalcijevega oksida CaO

Kalcijev oksid CaO ima druga imena, kot so: žgano, žgano apno, pečeno apno.