2022-04-08

Magnesiumoksid MgO-aktivitet er en viktig indikator

Når temperaturen er 700 °C, når den største omregningshastigheten den høyeste verdien, og hjemstedsraten er relatert til overflatearealet til magnesiumoksid. I området 900-1000 Ø, med temperaturøkning, kalsinert basisk magnesiumkarbonat produserer MgO magnesiumoksid med lav aktivitet.