2022-04-15

Påføring av zirkoniumfluorid ZrF4

Zirkoniumfluorid ZrF4 kan absorbere eksos, hydrogen, oksygen og andre gasser, og dens absorpsjonskapasitet tilsvarer litium og titan. Når temperaturen er høyere enn 9 °C, kan koblingsområdet absorbere nitrogen voldsomt; ved 2 °C, 100 g metalloksider kan absorbere 817 liter hydrogen, som er mer enn 800 000 ganger større enn jern.