2022-12-01

Fysische en chemische eigenschappen van Lithiumfluoride LiF

Lithiumwaterstoffluoride (LiHF2) kan worden geproduceerd met fluorwaterstofzuur en Lithiumfluoride LiF en lithiumhydroxide dubbelzout (LiF · LiOH) kunnen worden geproduceerd met lithiumhydroxide.