Liche Opto Co., Ltd. Kei Hijiazhuang, he hupa pai, 260 km i te taha o Pekingi E 330 km i Tianijini, a 25 km i whakatahia i o Hijiazhuang Me nga marama e rima, i Peijing-Hokongo-Makau, i te marama o te mahara o te Tiiazhuang-Huanghua, o Hitaia Kei te marama o Qingdao I timata e matou te whare i te mahi o te marama ki te tote i mua. I te mea ko te mea e turu ana i te mea e toru o nga whakakapi o te ture e toru, e ehara i te ae ehara i roto i a matou, i roto i te ao ehara nei i a matou, i roto i te ae mahara, i a e 5 he Ko te mahue o te ao, o te huiho o te mahi, o te matanga o te utu E mahara atu i te 1,000 o nga mahi mahi mahi, e mahara atu i te 200 e mahara o nga itikihi i mahi. I te 2009, i kino i te RMB 500 milioni. Tenei te mea e whakaputaina ana i te R&D Ko te mea e hanga ai, e tukua mai i nga mea tote, e ritenga ana e tuatahi i te R&D, i te hanga o nga mea o te tote I roto i a tatou mea nunui, i roto i a tatou i ao, i roto i a matou e ahua, i roto i a matou mea, i roto i a matou mea, i roto i a matou mea, i roto i ae Ko te ahua ahua, he pupuku, a ka hokona ano e tatou nga ahua Tahi, E tau ana i a matou mea i te timi o te rapu o te tota i whakaaro, i te hohoki, i te rapu ai, i te hoo, i a ia i roto i te tikanga o te mea, i te tikanga o te hooho, i te whakamanawanu Na i te mea e tupu ai, a te mea e matau ai, i whiwhi ai i te mea e whakaputaia e matou te mea, e nga mea whakaaro mo te hokohoko, e whakaputaia e nga chemia Ko te karakapu II, o te whakakapi III, i tukua mai e te Hau o te Kawahi o te oranga o Mahi I te 2010 i te Minita o te mahi mahi mahi mahi, i te mahitanga o te whakaoraora o te moemoe he mekimai, he mea ki mua i Hepei. I roto i te tikanga o te “Awahio, o te Peretanga, o te Tupu, o te hunga, o te hunga, o te hunga o te porotanga o te wehenga whiriwhiri i te whakamanawanui i runga i te tikanga i te ao o te ao o te iho Kia hoo atu i a ia, a whakaturia i te whakaae o te whakaae o te whakaae. Ao, e whai te mea i a matou e riro ai i roto i ae i runga i te mea mo te mea mo te tuatahi Te whakaaro nui, te mahi pai i muri i mua, i te whakahoki, i nga whakaohoki kaha.

tiro atu

RONGO

Matapihanga o MgO

Kia tae mai i a Makanesium Okira MgO, e whakapono ana ahau e matau ana i nga tangata katoa. E matau ana ranei koe ki te tuhere i roto i a Magnesium Oxide MgO mo Magnesium Oxide MgO? He aha o te mea o nga mea? Kia titiro tatou i a aianei

2022-03-30 tiro atu

He whakatanga

Ka 700 °C te tapunga A e rite ana te whakahere o te nohoanga ki te mata o te makanesium okeri. I te mea o te 900-1000 ℃, i te hua o te taupinga Ko te makanesium karbonate e whanau ana e Maknesium Oxide MgO i te mahi iti.

2022-04-08 tiro atu

Te mahi o Maknesium Oxide MgO i roto i te aha

Ka kite matou i nga kakahu puru katoa i te huarahi, a ka whakamanamana matou ki nga kanohi He mea katoa i a Makanesium Oxide MgO. E kore e mea ana i a tatou kakahu e mea whakapapatai i a tatou, engari i meinga ano o tatou wairua. I roto i te hanga o te makanesium okeri, e titirohia te mea e matau nei i te ui makanesium oxide He aha te mea o te makanesium okeri i roto i te makanesium okerima

2022-04-06 tiro atu

E te pene whakamarama, te whakapai i winti, te tikanga

Ko te mea o te whakararao, o te ino, o te pera o te utu

2018-01-11 tiro atu

Ngā whakawhakawāhi

He mea whakawhiti a Magnesium Oxide MgO, i nga mea utu o te whakatakotoranga pai.

2022-04-02 tiro atu

He whakatakotoranga iti ki Zirkonium Fluoride ZrF4

Ko te mea matamua o Zirkonium Fluoride ZrF4, ko tona hopoa o te hidrohene, o te natiohene, o te okasigene. He mea kaha te mea o te okesene Ki te reo okekana i te 1000 °C, e nui ana tona hubau A, ko te mea o te mea o te mea o te he, o te mea e rite ana i te mea o te rere Ko te mea e tukitukia ana, engari i roto i te ahoroheni, i te ahurehi, i te ahua regia

2022-04-13 tiro atu

He mea paroa

He meatanga a Makanesium Okira MgO, a e taea e kitea mai i te mea i runga i runga he mea para No reira e marama ai he mea parakore a Makanesium Otikare MgO

2022-04-12 tiro atu

%S a rconium Fluoride ZrF4

E taea e ahua e te hikoniu Ko te mea e rite ana i te mea o te rite o te rite o te rite o te rite o te rite o te rite o te rite o te rite o te titania Ki te mahara o te taupinga i te 9 °C, e taea e te whiti o te wahi o te nahu o te nahu; i te 2 °C E taea e 100 g nga oketira iti e 817 litara hidrohene, e maha atu i te 800,000 o te rino.

2022-04-15 tiro atu

tiro atu