2022-04-02

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມMGO

ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ MgO ມີ ຄ່າງຂ້ອຍ ເຊັ່ນ: