2022-04-08

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມ MgO ເປັນຈໍລະບົບ

ເມື່ອ ເເລະ ມີ 700°C ເເລະ ຫມາຍ ເຖິງ ແລະ ເວລາ ກ່ຽວ ກັບ ເວລາ ທີ່ ມີ ກ່ຽວ ກັບ ເວລາ ຢູ່ ເມືອງ ດູດ ສູດ ໃນ ປະເທດ 900-1000℃<lo>, ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ເເລະ, ເເລະ ເດືອນ ເເລະ ກ່ຽວກັບ ແບບບບາບຄາມ ອັດສະຈີມ