2022-09-16

O proizvodima natrijevog fluorida NaF

Natrijev fluorid NaF proizvodi nisu fluor. Sa hemijskog gledišta, fluor nema elektrona, dok je fluor u proizvodima natrijevog fluorida NaF dobio elektron natrija, tako da se oksidacija smanjuje.