2022-10-14

Anorganic duz Magnesium yeni materiallarının sahəsində Magnesium Oxid MgO təqdimi

Son illər ərzində isti axtarışlar bir neçə dəfə idi. İnsanlar duz magnesiya yeni maddələri, əsas etibarilə Magnesium Oxid MgO, manneziya karbonat, mannesium sulfat, mannesium hidroksid və mannesim məhsulları.